Opplæring kl. BE

  • Opplæringen i klasse BE omfatter minst 7 timer.
  • For å få førerrett i klasse BE, må du ta oppkjøring

 

   Vi kjører jevnlig kurs på BE.

   Ta kontakt med oss for merr informasjon.

 

Har du et gyldig førerkort for kl C1 har du fritak for kurs i sikring av last